Program Festiwalu

Program

Harcerskiego Festiwalu Filmowego w Gdyni

21– 23 kwietnia 2017 roku

Poniższy program dostępny jest również w formacie *.pdf  TUTAJ

 

Dzień pierwszy – piątek 21 kwietnia

17:00 – Początek rejestracji w bazie

19:00 – 20:00 – Czas na kolację

20:00 – 21:15 – Spotkanie zaproszonym gościem, Gimnazjum nr 1, aula

21:15 – 22:30 – Kominek integracyjny – Gimnazjum nr 1, aula

Dzień drugi – sobota 22 kwietnia

8:00 – pobudka

8:30 – 9:30 – Śniadanie i przygotowanie do wyjścia

9:30 – 13:30 – Gra filmowo – miejska dla wszystkich uczestników – Gdynia InfoBox

10:00 – 13:30 – Happening harcerski – Gdynia InfoBox

14:00 – 15:00 – Obiad – GCF

Blok pokazów konkursowych

13:30 – 14:00 – Pokazy dla gromad zuchowych – kategorie: „Film zuchowe”, „Zajawki filmowe” – GCF, sala Warszawa

15:00 – 15:15 – przywitanie gości, przedstawienie patronatów – GCF, sala Warszawa

15:15 – 16:00 – Konkurs filmów, kategoria „Zajawki filmowe” – GCF, sala Warszawa

16:00 – 16:20 – przerwa

16:20 – 17:00 – Konkurs filmów, kategoria „Reportaż” – GCF, sala Warszawa

17:00 – 17:20 – przerwa

17:20 – 18:10 – Konkurs filmów, kategoria „Film promocyjny” – GCF, sala Warszawa

18:10 – 18:25 – przerwa

18:25 – 19:45 – Konkurs filmów, kategoria „Film fabularny” – GCF, sala Warszawa

19:45 – 20:30 – Kolacja i głosowanie na nagrodę publiczności – GCF

20:30 – 21:30 – gala wręczenia nagród i zakończenia 5. HFF w Gdyni – GCF, sala Warszawa

21:30 – 23:00 – koncert na zakończenie 5. HFF w Gdyni

Dzień trzeci – niedziela 23 kwietnia

8:00 – Pobudka
Do 10:00 – pakowanie, sprzątanie, śniadanie
10:00 – udział w mszy harcerskiej w Gdyni
11:00 – krąg na zakończenie Festiwalu