Program Festiwalu

Program

Harcerskiego Festiwalu Filmowego w Gdyni

20– 22 kwietnia 2018 roku

Poniższy program dostępny jest również w formacie *.pdf  TUTAJ

 

Dzień pierwszy – piątek, 20 kwietnia

17:00 – Otwarcie biura – początek rejestracji

19:00 – 20:00 – Czas na kolację

20:00 – 21:00 – Spotkanie zaproszonym gościem, Gimnazjum nr 1, aula

21:00 – 22:30 – Kominek integracyjny – Gimnazjum nr 1, aula

 

Dzień drugi – sobota, 21 kwietnia

8:00 – pobudka

8:30 – 9:30 – Śniadanie i przygotowanie do wyjścia

9:30 – 13:30 – Gra miejska

14:00 – 14:45 – Obiad – GCF

 

Blok pokazów konkursowych

13:30 – 14:00 – Pokazy dla gromad zuchowych – kategorie: „Film zuchowe”,  „Zajawki filmowe” – GCF, sala Warszawa

15:00 – 15:15 – przywitanie gości, przedstawienie patronatów – GCF, sala Warszawa

14:45 – 15:30 – Konkurs filmów, kategoria „Zajawki filmowe” – GCF, sala Warszawa

15:30 – 15:50 – przerwa

15:50 – 16:35 – Konkurs filmów, kategoria „Film historyczny” – GCF, sala Warszawa

16:35 – 16:55 – przerwa

16:55 – 17:40 – Konkurs filmów, kategoria „Film promocyjny” – GCF, sala Warszawa

17:40 – 18:00 – przerwa

18:00 – 18:30 – Konkurs filmów, kategoria „Film animowany” – GCF, sala Warszawa

18:30 – 18:50 – przerwa

18:50 – 19:50 – Konkurs filmów, kategoria „Film fabularny” – GCF, sala Warszawa

19:50 – 20:30 – Kolacja i głosowanie na nagrodę publiczności – GCF

20:30 – 21:30 – gala wręczenia nagród i zakończenia 6. HFF w Gdyni – GCF, sala Warszawa

21:30 – 23:00 – Koncert na zakończenie 6. HFF w Gdyni

 

Dzień trzeci – niedziela, 22 kwietnia

8:00 – Pobudka
Do 09:45 – Pakowanie, sprzątanie, śniadanie
10:00 – udział w mszy harcerskiej w Gdyni
11:00 – krąg na zakończenie Festiwalu