Kategorie filmów

Na 5. edycję Harcerskiego Festiwalu Filmowego zgłosić można filmy w następujących kategoriach:

  • film promocyjny;
  • film fabularny;
  • reportaż;
  • film zuchowy;
  • zajawka filmowa

 

Film promocyjny

Celem filmu jest promowanie drużyny / jednostki harcerskiej.

Ponadto film powinien zawierać chronologię zdarzeń. Treść filmu musi być zachęcająca dla odbiorcy do udziału w zbiórce danej jednostki. Film promocyjny powinien być zgodny z prawdą, wychowaniem harcerskim i promować je.
Co ważne, przekaz ma się skupiać na harcerstwie. Jeżeli autorzy chcą zastosować fabułę, nie powinna ona przesłaniać głównego wątku (czyli promowania harcerstwa lub drużyny).

Film fabularny

To rodzaj filmu posiadającego fabułę, czyli układ zdarzeń w wielowątkowej opowieści. Jest to najszerszy tematycznie i najbardziej swobodny ze wszystkich gatunek filmowy. Do tematyki filmów fabularnych zalicza się np. dramat, komedia, kryminał, western itp.

Tematy filmów mogą być oderwane od rzeczywistości, mogą mieć połączenia ze sferą fantasy i futuryzmu (ale nie muszą). Tematyka tej kategorii jest dowolna! Liczymy na kreatywność twórców.

Reportaż

Tematyką musi być wydarzenia autentyczne. Reportaż pełni funkcję sprawozdawczą w ukazywaniu zdarzeń, sytuacji, a także w portretowaniu ludzi.

Reportaż powinien odpowiadać na kluczowe pytania „kto”, „gdzie” i „dlaczego”, a także powinien być zgodny z założona wcześniej tezą.

Film zuchowy

W tej kategorii mogą uczestniczyć tylko gromady zuchowe.

Filmy muszą być zgodne z wychowaniem zuchowym. W produkcji muszą uczestniczyć zuchy (więcej niż 50% obsady). Przede wszystkim filmy te muszą być adekwatne do wieku zuchowego.

Filmy muszą się trzymać ściśle jednego z podanych tematów:

  • z życia gromady;
  • o legendzie gromady;
  • fabularny;
  • zajawki ze zbiórek, koloni, wyjazdów

 

Zajawka filmowa

Zajawka to krótka, ekspresyjna, pełna zaskakujących sytuacji forma. Mogą to być również migawki różnych scen.

Film może składać się z najciekawszych, najdynamiczniejszych czy najzabawniejszych kadrów z życia jednostki. Jednymi ograniczeniami tej formy są tematyka harcerska oraz czas trwania – nie dłuższy niż 5 minut.

 

Karta zgłoszenia filmu do konkursu filmów: KARTA